Nieuwe aanpak, nieuw leiderschap

Nederland staat voor grote ruimtelijke transities. De energievoorziening, de landbouw en het transport moeten duurzaam worden, ruim een miljoen woningen komen erbij en de klimaatverandering vraagt om ingrijpende adaptieve maatregelen. Al deze grote opgaven raken onze infrastructuur. Sterker, infrastructuur is leidend, of zou leidend moeten zijn bij de investeringen die hiervoor nodig zijn.

“Investeren in infrastructuur kent een multipliereffect omdat het ook andere bestedingsimpulsen uit kan lokken”, betoogt Aernout van der Bend, algemeen-directeur NGinfra. Maar aan alle kanten knelt het al. Grote investeringen zijn noodzakelijk om Nederland van duurzame energie te voorzien, mobiel te houden en de waterveiligheid te garanderen.

De aanpak van deze enorme en tegelijk complexe uitdagingen vraagt om een andere wijze van werken, om ander leiderschap ook. Geen enkele organisatie kan dat op eigen houtje, puur vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. Samenwerken is een basisvoorwaarde: binnen de eigen organisatie, met andere organisaties en met de samenleving. Het begint al met samen de opgaven te definiëren, vanuit een integraal perspectief, en die vervolgens samen aanpakken, samen leren, samen reflecteren. Dat kan alleen als medewerkers en vooral leidinggevenden het bredere perspectief zien en benadrukken, in staat zijn verbindingen aan te gaan en bruggen te slaan met anderen. Het vraagt om een betrokken houding, transparantie, een open blik en lerend vermogen.

Op Infratrends 2021 Nieuwe aanpak, nieuw leiderschap willen we dat agenderen en de deelnemers inspireren en inzichten geven in de wijze waarop daarnaar kan worden gekeken en richting aan kan worden gegeven.

Wie kun je verwachten? Een eerste tip van de sluier:

Secretarissen-generaal van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat,
Maarten Schurink en Jan-Hendrik Dronkers pakken samen het podium en gaan in op de uitdagingen in onze samenleving en wat die vergen van leiderschap en infrabeheer.

Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving en directeur MUST stedenbouw
Wouter Veldhuis daagt uit tot een totaalvisie op de ruimtelijke vraagstukken, waaronder de woningbouw.

Challenge officer bij Alliander en lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
Pallas Agterberg staat garant voor een onverwachte en inspirerende kijk op het aanpakken van uitdagingen en het leiderschap dat daarvoor nodig is.

Voorzitter van het NGinfra Bestuur
Pier Eringa verwoordt de gezamenlijke visie en ambities van NGinfra en de actie-agenda die daarbij hoort.

 

Natuurlijk biedt InfraTrends ook praktijkcases. Zoals een cross-sectorale casus uit Rotterdam:

het realiseren van een E-OV hub bij Kralingse Zoom. Wat komt erbij kijken als je elektrische auto’s en bussen wilt opladen met reststroom uit remmende metro’s?

Dit is nog niet het hele programma. Houdt www.infratrends.nl in de gaten.

Registreer je nu via www.infratrends.nl en wees erbij!

Let op: we nemen de coronaregels in acht. Dat betekent dat je bij binnenkomst een geldige QR code kunt laten zien of een test-voor-toegang van minder dan 24 uur oud. Op de website testenvoortoegang.org kun je zien hoe dat gaat.