VERANDERKRACHT

InfraTrends 2023
30 november 2023 – Woerden

Veranderkracht
Infrastructuur is een basisvoorwaarde voor het functioneren van onze samenleving. De meeste infrastructuren kennen een lange geschiedenis en hebben ons land gemaakt tot wat het nu is met een hoogontwikkeld netwerk van wegen, spoorwegen, kanalen, mainports en elektriciteit, drinkwater en internet, tot ver achterin de polder.

Klimaatverandering, energietransitie, digitalisering, ruimtevraagstukken, aandacht voor brede welvaart: al deze transities en ontwikkelingen zijn van invloed op de manier waarop infrastructuren ons land voorzien van energie, water en mobiliteit.

InfraTrends 2023 gaat over de veranderkracht van infraorganisaties. Veranderkracht, die nu nodig is om transities richting de toekomst het hoofd te bieden. Zodat infraorganisaties ook op de lange termijn netwerken kunnen blijven bieden als sterke basis voor een duurzame, leefbare en rechtvaardige samenleving.
En we beschouwen de veranderkracht die uitgaat van de infrastructuren zelf, als hefboom voor transities.

Of, zoals de Global Future Council van het World Economic Forum stelt: ‘Increasingly, decision makers are looking to infrastructure to move from supporting the world, to shaping the world.’
__________________________________________________________________________________

Programmaopzet

Hamvraag tijdens InfraTrends 2023 is:

Wat hebben wij nodig om te veranderen en ook hetzelfde te blijven: beheerders van betrouwbare, toegankelijke en betaalbare infrastructuur in een duurzame, leefbare en rechtvaardige samenleving?

Met als subvragen:

 • Hoe kunnen we ons werk zó organiseren, sturen en uitvoeren dat we het ook goed regelen voor infrabeheerders over 10, 20 en 30 jaar?;
 • Hoe houd je een license to operate, door enerzijds de huidige vraag te bedienen, en anderzijds te interveniëren in de toekomst?
 • Hoe beklijft verandering en hoe werken infrabeheerders daarin onderling samen, met andere stakeholders in de keten, en de bredere samenleving?


Programma

OCHTEND (Ontvangst met koffie/thee 10.00 uur)

10.30 uur
Welkom
Dagvoorzitter Elisabeth van Opstall, algemeen directeur NGinfra

10.35 uur
Keynote: introductie op thema
Sybren Hahn, directeur asset management Royal Schiphol Group, bestuurslid NGinfra

10.50 uur
Keynote: infrastructuur en wetenschap; een simpel verhaal over complexiteit
Wijnand Veeneman, wetenschappelijk directeur NGinfra

11.15 uur
Keynote brede welvaart: dienende of sturende infrastructuur?
Paul Schenderling, econoom

11.45 uur
(korte pauze)

12.15 uur
Werksessies ronde 1: aftrap werksessies
Elisabeth van Opstall, Wijnand Veeneman, Sybren Hahn en Egbert van der Wal (director port development, Havenbedrijf Rotterdam)

We gaan in parallelsessies aan de slag met twee thema’s rond twee kernvragen:

 • Hoe beheren we onze assets alsof het één samenhangend netwerk is dat passende beschikbaarheid biedt aan de samenleving?
 • Hoe zetten we onze infrastructuur in als hefboom voor een duurzame, leefbare en rechtvaardige samenleving?

12.30 uur
Pauze

13.30 uur
Werksessies ronde 2 
(groepen gaan uiteen)

Subvragen die tijdens de werksessies aan de orde komen:

 • Hoe verdelen we ruimte in de breedste zin van het woord?
 • Hoe verdelen we gebruik?
 • Hoe maken infrastructuren slim gebruik van elkaar?
  Wat is de rol van infrastructuur bij het bereiken van doelen op het gebied van duurzaamheid en een leefbare en rechtvaardige samenleving?
 • en iedere vraag die deelnemers zelf daarbij hebben

14.45 uur
(wisseltijd)

15.00 uur
Plenaire terugkoppeling werksessies
Elisabeth van Opstall in gesprek met moderators en deelnemers

15.30 uur
Plenaire afsluiting

15.45 uur
Netwerkborrel