De toekomstscenario’s van PBL

De toekomstscenario’s van PBL

Hoe reizen we over 30 jaar? Komen goederen nog steeds via de huidige mainports ons land binnen? Is onze energievoorziening dan helemaal decentraal? Wie organiseert dan onze droge voeten en schoon water? En is de infrastructuur voor ICT dan een publieke verantwoordelijkheid geworden, net zoals de wegen dat nu zijn?

In de studie ‘Oefenen met de toekomst’ heeft het PBL vier scenario’s ontwikkeld om verschillende toekomsten voor Nederland. Bestuurders, beleidsmedewerkers en andere professionals, maar ook bedrijven, studenten en betrokken burgers, kunnen de scenario’s gebruiken om meer inzicht te krijgen in hoe bijvoorbeeld stedelijke regio’s en infrastructuren en het gebruik daarvan er uit kunnen komen te zien in de toekomst, wat de opgaven van straks zijn en wat ons dat leert over de vragen van nu.

Tijdens de workshop ‘Oefenen met de toekomst’ kun je samen met anderen aan de slag en je voor even verplaatsen in het jaar 2049. De workshop bestaat uit een korte introductie in de verschillende toekomsten, waarna je kleine groepen een concreet vraagstuk bij de kop neemt en verkent hoe die er in een specifiek toekomstbeeld uit zouden kunnen zien. Aan het einde van de bijeenkomst delen alle groepen hun bevindingen en reflecteren we op de vraag: wat leren we hiervan voor wat we, ook nu al, zouden willen doen (of juist laten) met onze infrastructuren?