Digital Twin van Havenbedrijf Rotterdam

21 nov 2019
11:15

Digital Twin van Havenbedrijf Rotterdam

Recent is Havenbedrijf Rotterdam (HbR) gestart met Digital Twin. Een programma waar HbR zich mede voorbereidt om de autonome schepen in 2030 te kunnen ontvangen en begeleiden binnen de havens van Rotterdam. Het creëren van een Digital Twin is de volgende stap in digitalisering. Het legt de nadruk op de objecten en de geografische context in de echte wereld, die van belang is voor het veilig, beveiligd, efficiënt en duurzaam managen van de haven. Want juist deze objecten en de context er tussen vormen de basis voor administratieve processen, afspraken, regels en wetgeving. Havenbedrijf Rotterdam wil de fysieke haven zo dicht mogelijk aansluiten op de digitale wereld, zodat de rol als havenautoriteit een vaste waarde blijft in de verandering van tijdperk waarin we leven.