Meet de grenzen aan de groei

Meet de grenzen aan de groei

De grenzen waarbinnen geĆÆnvesteerd wordt in infra worden steeds duidelijker en harder. Denk aan de stikstof-begrenzing, de klimaatdoelen, de ambities op circulaire economie en de reguliere economische groeibehoefte. Deze grenzen worden baselines genoemd (in het Nederlands: basislijn), dit zijn de grenzen waarbinnen het moet gebeuren. Er zijn drie categorieĆ«n baselines te herkennen: economische groei, ecologische groei en sociaal-maatschappelijke groei.

Het themacenter Waarde van Infrastructuur werkt hard om effecten van infra op economisch, natuurlijk en sociaal kapitaal te meten. Pallas Agterberg, directeur Strategie bij Alliander, geeft haar visie over de fysieke begrenzingen van het energienet en de strategische vraag of continue doorontwikkeling van het energienet nu eigenlijk wel de juiste keuze is. Vervolgens geeft Thijs de la Court, beleidsadviseur Klimaatverbond, uitleg over de actuele rapportage over CO2-beprijzing bij Inkoop processen van gemeenten.