NOVI: Nederland in transitie

21 nov 2019
14:00

NOVI: Nederland in transitie

Nederland zit middenin een aantal grote transities in de fysieke leefomgeving, op het gebied van de energievoorziening, verstedelijking en mobiliteit, de economie en last but not least de aanpassing aan de klimaatverandering. Al die transities hebben hun vertaling in de Nationale Omgevingsvisie, die daarmee ook nadrukkelijk de infrabeheerders raakt. Daarom is Regina Oosting, plaatsvervangend afdelingshoofd Gebiedsontwikkeling bij de directie Ruimtelijke Ordening (en verantwoordelijk voor het tot stand komen van de omgevingsagenda’s), uitgenodigd om tijdens deze sessie op InfraTrends in te gaan op de vraag wat deze transities voor de infrasector gaan betekenen.