Risicopraat: Interactieve workshop over de Risicodialoog

Risicopraat: Interactieve workshop over de Risicodialoog

Je hoort het tegenwoordig regelmatig voorbij komen: wéér een hitterecord of juist een heftige regenbui waardoor de straten blank staan! Klimaatverandering is een feit en klimaatadaptie een noodzaak. Hoe zorg je dat netwerken ook in de toekomst bestand zijn tegen extreme hitte, droogte en neerslag? Uit de stresstesten die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd op het hoofdwegennetwerk blijkt waar mogelijke risico’s zitten. Nu moet Rijkswaterstaat in dialoog met omgevingspartners om te bepalen wat deze risico’s zijn en welke wel of niet acceptabel zijn. De grote vraag hierbij is: hoe pak je zo’n risicodialoog aan? Hiervoor heeft ons projectteam, met trainees van Rijkswaterstaat en DisGover, een toolkit ontworpen met handvatten die Rijkswaterstaat kan gebruiken.

Wij nemen je mee in een interactieve workshop over de risicodialoog. We starten met wat achtergrondinformatie over klimaatbestendigheid en de stresstesten. Hierna verkennen we op een creatieve manier in groepen verschillende perspectieven in een risicodialoog. Afsluitend lichten we de door onszelf ontworpen toolkit toe en het proces dat ons projectteam hierin heeft doorlopen.