Datadeling zonder restricties

21 nov 2019
14:00

Datadeling zonder restricties

Eén van de basisvereisten voor een goed functionerende system of systems-aanpak is (onbelemmerde) datadeling tussen samenwerkende infrastructuurbeheerders. Zij kunnen pas samen resultaat behalen indien zij bereid zijn om openheid van zaken te geven, mede door middel van datadeling. Het LONGA VIA (Legal & Organizational Network & Governance Aspects of Data-Driven Innovations in Infrastructure Management) onderzoek richt zich op twee aspecten die een belangrijke rol spelen bij het realiseren van datadeling tussen infrabeheerders zonder restricties – het organisatorische en het juridische aspect. Deze twee aspecten zijn de focus van de interactieve sessie georganiseerd in het kader van het LONGA VIA onderzoek tijdens het InfraTrends congres.