Regina Oosting

Regina Oosting

Biography

Plaatsvervangend afdelingshoofd Gebiedsontwikkeling bij de directie Ruimtelijke Ordening (en verantwoordelijk voor het tot stand komen van de omgevingsagenda’s).

All session by Regina Oosting