TC Beschikbaarheid

TC Beschikbaarheid

Biography

Als infrabeheerders moeten we zo efficiënt mogelijk gebruik maken van de eigen infrastructuur. Onze prestaties worden echter beïnvloed door de prestaties van andere infrastructuren. In een dichtbevolkt en dicht bebouwd land als Nederland is sprake van een sterke vervlechting tussen de verschillende infrastructuren. We zijn afhankelijk van elkaar. Op welke wijze raken de activiteiten van de netbeheerders elkaar op een manier dat de beschikbaarheid beïnvloed wordt en (hoe) kan door samenwerking meerwaarde gerealiseerd worden? Deze vragen staan centraal in het Themacenter Beschikbaarheid. Het is onze ambitie om de samenwerking tussen netbeheerders te verbreden en verdiepen, door uit te wisselen en onderzoek te doen rondom beschikbaarheid. Samen met de wetenschap richten we ons op drie onderwerpen: 1) wederzijdse beïnvloeding/ afhankelijkheid, 2) de relatie tussen primaire functie, gebruikswaarde en zachte prestaties van netbeheerders en 3) de invloed van (nieuwe vormen van) aansturing van netbeheerders op beschikbaarheid.

All session by TC Beschikbaarheid