TC Data & Security

TC Data & Security

Biography

Data over infrastructuur en het veiligstellen van deze data zijn essentieel om de toekomst van onze infrastructuur veilig te stellen. Big data, datastandaardisatie en kwaliteit van data worden steeds belangrijker om analyses en ontwerpbeslissingen op te baseren. Op dit gebied is veel kruisbestuiving mogelijk tussen netbeheerders. Om de door infra-eigenaren veelgebruikte SCADA-systemen veilig met elkaar te laten communiceren, moet één gezamenlijke taal worden afgesproken en moet de kwetsbaarheid van de systemen bekend zijn. Een Security Operations Centre voor een gezamenlijke maatregelenset is hierin een potentieel onderwerp. Het themacenter Data & Security doet onderzoek naar de integriteit van gegevens, wisselt kennis uit over data(-analyse) en werkt samen aan verbetering van data en dataveiligheid.

All session by TC Data & Security