TC Toekomst verkennen

TC Toekomst verkennen

Biography

Infrastructuur is kapitaalintensief en heeft een levensduur die langer is dan de snelheid waarmee nieuwe (maatschappelijke en technologische) ontwikkelingen plaatsvinden. Is de huidige infrastructuur nog wel passend bij toekomstige behoeften van de samenleving? Waar antwoorden op deze vragen nog moeten worden gevonden, neemt de kennis over de fysische leefomgeving zoals klimaatverandering juist toe. Hoe anticiperen we als infrabeheerders op deze kennis? En hoe gaan we om met ruimtelijke inpassing in een land waar ruimte steeds schaarser wordt? Binnen het thema Toekomst Verkennen worden door kennisontwikkeling, toetsing van methoden en technieken, workshops, inventarisaties en publicaties antwoorden gezocht op deze en andere vragen van de toekomst.

All session by TC Toekomst verkennen